Odluke Gradskog vijeća s 45. sjednice

15.04.2014
Odluke Gradskog vijeća

Na 45. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva, održanoj dana 27. ožujka 2013. godine, vijeće je donijelo sljedeće odluke:
- Odluku o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Kastva
- Statutarnu odluku o osnivanju mjesnih odbora
- Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
- Odluku o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
- Odluku o dodjeli imena "Slavko Stanić" boćalištu u Kastvu
- Odluku o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Kastva