Natječaj za davanje na privremeno korištenje površina u vlasništvu Grada Kastva

13.04.2014
Natječaji

Predmet davanja na privremeno korištenje su dijelovi površina označenih kao k.č. 3825, k.č. 3826/1, k.č. 3822, k.č. 3823, k.č. 3824 K.O. Kastav, prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio natječaja.