Najava 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

14.04.2014
Gradsko vijeće
U srijedu, 26. ožujka 2014. godine u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3
Prilog: