Važniji telefonski brojevi

16.04.2014
Informacije

GRAD KASTAV, Zakona kastafskega 3, HR — 51215 KASTAV
webmaster@kastav.hr
grad.kastav@ri.t-com.hr

Tajništvo
tajnica@kastav.hr
691 - 452
Tajništvo Fax 691 - 454
Komunalni poslovi
komunalno@kastav.hr
691 - 453
Financijsko poslovanje
financije@kastav.hr
691 - 169
Pravni poslovi i društvene djelatnosti
pravnica@kastav.hr
691 - 016
Razvoj i financije 691 - 094
   
ponedjeljak 08:00 — 11:00
utorak 13:00 — 17:00
srijeda 12:00 — 15:00
četvrtak
petak 08:00 — 11:00

 


MATIČNI URED KASTAV, Zakona kastafskega 3

 

Telefon 691 - 411
Fax 691 - 411
   
ponedjeljak, srijeda, petak 08:30 — 14:00
odmor 11:00 — 11:30

 


JAVNI BILJEŽNIK, Trg Matka Laginje 1

 

Telefon 691 - 070
Fax 691 - 070
   
ponedjeljak, srijeda 08:30 — 12:00
utorak, četvrtak 13:00 — 17:00
petak 08:30 — 13:00

 


KNJIŽNICA I ČITAONICA, Put Vladimira Nazora 3
grad.kastav.knjiznica.kastav@ri.t-com.hr

 

Telefon 691 - 049
   
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 — 14:00
utorak, četvrtak 14:00 — 20:00
2. subota u mjesecu 08:00 — 13:00

 


LJEKARNA mr.ph. Marija Grubišić-Peršić , Rubeši 112

 

Telefon 224 - 397
   
radnim danom 08:00 — 12:00
  16:00 — 20:00
subotom 08:00 — 14:00

 


LJEKARNA mr.ph. Vladimira Margetić, Šporova jama 7a

 

Telefon 276 - 164
   
radnim danom 07:00 — 20:00
subotom 07:30 — 15:00

 


ERSTE BANKA ekspozitura KASTAV, Trg Matka Laginje 3

 

Telefon 062/376 - 870
   
ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 08:00 — 15:00
utorak 12:00 — 19:00

 


ekspozitura RUBEŠI, Rubeši 78/A

 

Telefon 062/376 - 815
   
ponedjeljak, utorak, srijeda, petak 08:00 — 15:00
četvrtak 12:00 — 19:00

 


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KASTVA, Trg Matka Laginje 6
www.kastav-touristinfo.hr
tz.grada.kastva@ri.t-com.hr

 

Telefon 691 - 425
Fax 691 - 330
   
   
radnim danom 8:30 - 14:00

 


MUZEJSKA ZBIRKA KASTAVŠTINE, Prolaz Ivana iz Kastva 1

 

Telefon 213 - 578
radnim danom uz najavu

 


O.Š. «MILAN BROZOVIĆ», Skalini Istarskog tabora 3

 

Telefon 691 - 308
Fax 601 - 069

 


DJEČJI VRTIĆ «VLADIMIR NAZOR», Školska ulica 6

 

Telefon 829 - 360 / 829 - 361  

 


«MAVRICA», Skalini Istarskog tabora 1

 

Telefon 691 - 427

 


«PONEŠTRICA», Ćikovići 26/4

 

Telefon 225 - 138

 


«KOCKICA», Brestovice 34/a

 

Telefon 224 - 342

 


POŠTA KASTAV

 

Telefon 525 - 817 / 525 - 818
Fax 525 - 819
   
radnim danom 07:30 — 19:00
subotom 07:30 — 14:00

 


DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KASTAV, Trg Sv. Lucije 2

 

Telefon 691 - 377
Mobitel
098/800 - 794
091/691 - 3770

 


ŽUPNI URED SV. JELENE, Školska ulica 2

 

Telefon 691 - 001 / 691 - 002 / 691 - 003
Mobitel 098/800 - 794
Mobitel 098/815 - 161
   
ponedjeljak, srijeda 08:30 — 12:00
utorak, četvrtak 13:00 — 17:00
petak

 


UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA, Dom «Braće Milih», Rubeši 65

 

Telefon 224 - 773
četvrtak 16:00 — 18:00

 


CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB — RIJEKA

 

Telefon 499 - 101
rsocijalni radnik Tomislav Mijatović                      499 - 138
radnik dežura u Gradu Kastvu zadnji
četvrtak u mjesecu

 


ZDRAVSTVENA STANICA dr. KAJETAN BLEČIĆ, Šporova jama 1

 

dr. Ćulumović-Treber Sabina 691 - 571
dr. Zavidić Vesna 691 - 307
dr. Smoljan-Hero Vedrana (pedijatar) 691 - 496
dr. Arijana Jovanović - Dangubić(stomatolog) 691 - 418
dr. Smaila Tamara 691 - 394
PATRONAŽNE SESTRE 691 - 092

 


SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, MLADEŽ, BRAK I OBITELJ GRADA KASTVA, Prostorije Gradske uprave Grada Kastva

 

Mobitel 098/980 - 6211
utorak 17:00 — 20:00

 


KABEL KANAL (Kablovska TV), Ćikovići 58

 

Telefon 224-448
Fax 224-448
Mobitel 098/449-966

 


UDRUGA KASTAFSKO KULTURNO LETO, Trg Matka Laginje 4
www.kkl.hr
kkl@kkl.hr

 

Telefon 691 - 610
Fax 691 - 611

 


VLASTITI POGON GRADA KASTVA, Zakona kastafskega 3
vlastiti.pogon@kastav.hr

 

Telefon 688 - 221 / 688 - 222
Fax 691 - 454

 


HEP-ELEKTROPRIMORJE OPATIJA

 

Telefon 204 - 687 / 204 - 666
   

 


HEP-ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

 

Telefon 204 - 111 / 204 - 204
pogon Marinići 681 - 885

 


KD «VODOVOD I KANALIZACIJA» RIJEKA

 

Telefon 211-906 / 211 - 906
Dežurstvo — pogon Marinići 681 - 885

 


KD «ČISTOĆA» RIJEKA

 

Telefon 226 - 077
Dežurstvo 226 - 077

 


KD «AUTOTROLEJ»

 

Telefon 311 - 400
  060 151 151
   

 


ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA, Univerzal tehnika, Matulji, Kvarnerska cesta 77/a

 

Telefon 275 - 031
098/215 - 317

 


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, Elektro-strojarska montaža d.o.o., Matulji, Put Uroša Radeta 13

 

Mobitel 098/215 - 966
Fax 224 - 314

 

   


«PALMA» - pogrebne i grobarske usluge
                     prijevoz pokojnika

Telefon 256-832
Dežurstvo 091/501 - 9340

 

 

 


DIMNJAČARSKI POSLOVI, D.I.M.Š.O. d.o.o., Čavle, Mavrinci 4/5

 

 

 

Telefon 250 - 366
  091/125 - 0366
098/982 - 7757

 


II. POLICIJSKA POSTAJA, Rijeka, Braće Monjac 24

 

Telefon 439-110
Dežurstvo 439-110

 


CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE

 

Telefon 112
   

 


VETERINARSKA STANICA RIJEKA

 

Telefon 345 - 033 / 320 - 263

 


ŠUMARSKA SLUŽBA, revirnik N.Janeš

 

Mobitel 099/311 - 7721