Informacije

Raspored baja za krupni otpad

16.04.2014

U skladu s Pravilnikom o električnom i elektroničkom otpadu, svi električni i elektronski uređaju NE SMIJU SE ODLAGATI u baje za glomazni otpad, već se moraju odložiti odvojeno.
BESPLATNU USLUGU ODVOZA može se naručiti kod koncesionara - tvrtke „METIS“ d.d. na besplatni telefon broj 0800-00-51, te će isti EE otpad preuzeti kod kaše kuće. Usluga se pruža tokom cijele godine.
Zbrinjavanje električnog i elektroničnog (EE) otpada
0800 0051
Radno vrijeme: 07:00 -15:00 sati

Informacije

Kontakt

15.04.2014

Kontakt

www.kastav.hr
webmaster@kastav.hr

Grad Kastav
Zakona kastafskega 3
HR - 51215 Kastav

Tajništvo
051/691-452

Fax
051/691-454

Komunalni poslovi
051/691-453

Financijsko poslovanje
051/691-169

Pravni poslovi i društvene djelatnosti
051/691-016

Razvoj i financije
051/691-094
Informacije